Södra Västerbottens släktforskare

Välkommen till Södra Västerbottens släktforskare, föreningen för dig med anor i denna del av landet och den som bor här men har hela släkten på annat håll.

Södra Västerbottens släktforskare arrangerar bl.a. föreläsningar och studiebesök. I avdelningen "Rötter" på Umeå stadsbibliotek har vi ett stort antal databaser och tillgång till ArkivDigital samt Riksarkivets digitala forskarsal. Allt är tillgängligt för allmänheten.

Som medlem i föreningen får du även:

rabatt i Sveriges släktforskarförbunds bokhandel: Rötterbokhandeln.

rabatt på släktforskarkurser som ges vid Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten. Glöm inte att meddela ditt medlemskap vid ansökan till kurs.

NÄSTA EVENEMANG    

 

Meddelas senare

 

 

 

 

 

                                   

SLÄKTFORSKARDAGARNA 2016 I UMEÅ

 

Släktforskardagarna 2016 arrangeras av Södra Västerbottens släktforskare i samarbete med Nolia AB, med stöd av Sveriges Släktforskarförbund.

 

Släktforskardagarna 2016 kommer att ta plats i Nolia:s lokaler i Umeå lördagen 20 augusti och söndagen 21 augusti.

 

Mer information kommer längre fram

 

Släktforskardagarna 2015 hålls i Nyköping 29-30 augusti.

Om Södra Västerbottens släktforskare

Föreningen bildades 1978 under namnet Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades föreningens namn till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

 

Föreningen har i dagsläget över 400 medlemmar.

För medlemmar: Vad har du för e-post?

För att snabbt kunna nå ut till våra medlemmar behöver vi veta vad ni har för e-postadress. Meddela den till styrelsen.