Föreläsningar


Under Släkforskardagarna i augusti 2016

fanns UR Samtiden på plats i Umeå för att spela in några av

föreläsningarna som hölls. Dessa kan du titta på

genom att klicka på dem här nedan. 


Släktforska med samiskt perspektiv

Elisabeth Engberg, Patrik Lantto, Maria Visselgren och Johannes Marainen. 


Lappskattelanden och deras innehavare

Gudrun Norstedt


Släktforska i de finländska arkiven

Arja Rantanen


Häxprocesserna i Ådalen

Håkan Sjöberg


En samisk befolkning i Mellansverige

Ingvar Svanberg


Brott och oknytt i skogen

Bo R Holmberg


Släktforska med DNA - livet efter topsningen

Peter Sjölund


Släktforskning i norska källor

Maria Press


Släkten Sursill och migrationen över Kvarken

Tom Juslin


Riksarkivet och intresset för digitaliserad information

Anders Nordström


Föreläsningarna är tillgängliga till 30 juni 2021.