Välkommen till föreningen för dig med anor

i denna del av landet och för dig som bor här
men har hela släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet Södra

Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har

föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer

med fyra nummer per år. Föreningen har i dagsläget

420 medlemmar och är också medlem i

Sveriges släktforskarförbund.


Kommande arrangemang

Just nu arbetar vi med planeringen av höstens arrangemang.
Klart är att vi fortsätter med släktforskarkvällar en gång i månaden

och följande arrangemang:


Onsdag 16 oktober - DNA-fynd i Obbola leder till medeltiden


DNA-släktforskaren Peter Sjölund berättar om det världsunika
projektet där släktskap mellan Buresläktens medeltida medlemmar
kunnat undersökas med hjälp av DNA.

------------------------


Lördag 9 november - Arkivens dag

Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. I år firas Arkivens dag under temat "Gömt eller glömt?"


Mer information om höstprogrammet kommer.

Läs mer under Arrangemang.