Södra Västerbottens släktforskare

Välkommen till Södra Västerbottens släktforskare, föreningen för dig med anor i denna del av landet och den som bor här men har hela släkten på annat håll.

Södra Västerbottens släktforskare arrangerar varje år intressanta föreläsningar och studiebesök. I avdelningen "Rötter" på Umeå stadsbibliotek har vi bl.a. ett stort antal databaser och tillgång till ArkivDigital och Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR). Allt är tillgängligt för allmänheten.

Som medlem i föreningen får du även:

rabatt i Sveriges släktforskarförbunds bokhandel: Rötterbokhandeln.

rabatt på släktforskarkurser som ges vid Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten. Glöm inte att meddela ditt medlemskap vid ansökan till kurs.

                                            

 

 

Om Södra Västerbottens släktforskare

Föreningen bildades 1978 under namnet Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades föreningens namn till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

 

Föreningen har i dagsläget över 400 medlemmar.

 

För medlemmar: Vad har du för e-post?

För att snabbt kunna nå ut till våra medlemmar behöver vi veta vad ni har för e-postadress. Meddela den till styrelsen.