Södra Västerbottens släktforskare

 

Välkommen till Södra Västerbottens släktforskare, föreningen för dig med anor i denna del av landet och den som bor här men har hela släkten på annat håll.

 

Glöm inte att du som medlem i föreningen får rabatt i Rötterbokhandeln.

NÄSTA ARRANGEMANG 

 

 

Torsdag 20 april

 

Studiebesök på Forskningsarkivet

 

Forskningsarkivet, en avdelning inom Umeå universitetsbibliotek, arbetar med att samla och tillgängliggöra arkivmaterial för forskning. Här finns universitetets samlingar av handskrifter och personarkiv. Här samordnas också Universitetsbibliotekets digitaliseringsprojekt.

 

 

Plats: Forskningsarkivet, Umeå universitet. En trappa upp på plan 3 i Universitetesbiblioteket

 

Tid: 18.30

Om Södra Västerbottens släktforskare

Föreningen bildades 1978 under namnet Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades föreningens namn till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

 

Föreningen har i dagsläget över 400 medlemmar.

 

Vi är medlem i Sveriges Släktforskarförbund