Föreningen för dig med anor i södra Västerbotten

och för dig som bor här men har släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet

Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen

utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

Föreningen har i dagsläget 416 medlemmar och är också medlem

i Sveriges släktforskarförbund.


Kommande arrangemang 2020


18 januari - Släktforskningens dag

Tema: Officerare och soldater – deras liv och bostäder


Ta tillfället i akt och fördjupa dig i de militära

förfädernas liv och bostäder. 


Februari  - Årsmöte


Planeringen av vårens övriga arrangemang pågår.

Mer information kommer så snart planeringen är klar.