Till minne av Holger Sjöstedt - föreningens grundare

 

 

Nu finns vi på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södra Västerbottens släktforskare

 

 

Välkommen till Södra Västerbottens släktforskare, föreningen för dig med anor i denna del av landet och den som bor här men har hela släkten på annat håll.

 

Södra Västerbottens släktforskare arrangerar varje år intressanta föreläsningar och studiebesök. I släktforskar-rummet på Stadsbiblioteket i Umeå har vi bl.a. ett stort antal databaser och tillgång till ArkivDigital, Genline och Riksarkivets digitala forskarsal. Allt är tillgängligt för allmänheten.

 

Som medlem i föreningen får du även:

 

 

 

                                            

Närmast kommande arrangemang

 

Studiebesök på Stadsarkivet, Umeå kommun

 

Vad kan kommunala arkiv erbjuda släktforskaren? Arkivarie Carl-Oskar Lundström guidar bland arkivhandlingarna

 

Plats: Stadsarkivet, Umestan Företagspark, Hus 2 (första stora gula huset innan grindarna). Ingång från bortre kortände.

 

Tid: Tisdag 16 september, kl. 18.00.

 

 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

 

 

 

Om Södra Västerbottens släktforskare

Föreningen bildades 1978 under namnet Södra Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades föreningens namn till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer med fyra nummer per år.

 

Föreningen har i dagsläget c:a 430 medlemmar.

 

 

För medlemmar: Vad har du för e-post?

För att snabbt kunna nå ut till våra medlemmar behöver vi veta vad ni har för e-postadress. Meddela den till styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sodravbforskare.se