Välkommen till föreningen för dig med anor

i denna del av landet och för dig som bor här
men har hela släkten på annat håll.


Föreningen bildades 1978 under namnet Södra

Västerbottens Genealogiska Förening. År 1989 ändrades

namnet till det nuvarande. Från och med hösten 1984 har

föreningen utgivit medlemsbladet Släkten som utkommer

med fyra nummer per år. Föreningen har i dagsläget

420 medlemmar och är också medlem i

Sveriges släktforskarförbund.


Kommande arrangemang


SLÄKTFORSKARKVÄLL

Onsdag 18 september klockan 18.00-20.00

------------------------


DNA-fynd i Obbola leder till medeltiden

Onsdag 16 oktober klockan 18.30-21.30


DNA-släktforskaren Peter Sjölund berättar om det världsunika
projektet där släktskap mellan Buresläktens medeltida medlemmar
kunnat undersökas med hjälp av DNA.

------------------------


SLÄKTFORSKARKVÄLL

Onsdag 23 oktober klockan 18.00-20.00

------------------------


Läs mer om höstprogrammet under Arrangemang.