Medlemsbladet Släkten

Föreningens medlemsblad heter Släkten och kommer ut med fyra nummer per år.


Redaktionskommitté

Mikael Björkman, ansvarig utgivare

Bo Nordenfors, redaktör

Mikael Björkman, grafisk form 


Bidra med material!

Vill du bidra med eget material, skicka då ditt manuskript till redaktionen via mail till

redaktor@sodravbforskare.se 


Beställ gamla nummer!

Du kan beställa gamla nummer genom att sätta in 50 kronor per beställd tidning på föreningens plusgiro-konto 530426-6. Ange tydligt vilka nummer du önskar beställa. Inget porto tillkommer.


Skicka även gärna ett mejl till föreningens medlems-registeransvarig, medlem@sodravbforskare.se, där du skriver vilket/vilka nummer du vill beställa.


Artiklar från 1984 till 2015

Artiklarna och artikelförfattarna är redovisade i ett Excel-ark. Artiklarna är sorterade efter författare, men genom att aktivera redigering kan du med knapparna "Sortera och filtrera" samt "Sök och markera" ändra listan och söka på innehållet.